:menu_label

Трансфер извън ЕС
Как да изпратите пари извън ЕС?

Трябва да изпратите пари до държава, която не е членка на ЕС?

Opal Transfer може да ви помогне и да ви предложи изгодни цени.

 

Изберете метода на трансфера който ще ви бъде най-удобен.

Или

След което изпълнете 3 стъпки
Посочете получателя

За да направим паричен превод извън ЕС, моля посочете държавата в която ще изпращаме,  името на получателя и неговото месторождение. Бащиното име на получателя се изисква, ако извършвате трансфер  до Русия или Узбекистан. 

Направете трансфер

Изпратете парите на нашата сметка и въведете вашите имена като основание на плащане. Вие можете да платите с дебитна карта или с пари в брой в офисите на Opal Transfer.

Изтеглете пари

Предайте на получателя трансферния код, който ви е предоставен от нашия консултант. На следващият работен ден получателя за да изтегли парите във филиала на договорената банка,  трябва само да представи своите документи за самоличност и трансферния код.


Нашата банкова сметка

Tрансферите към нашата банкова сметка могат да бъдат направени по банков път или с пари в брой . Когато правите паричен превод, моля посочвайте вашите имена или клиентския номер в основание на плащането.