:menu_label
.

Разрешителни и лицензи

.

Оторизирана от FCA

Opal Transfer LTD е платежна компания, която е напълно лицензирана от FCA (Financial Conduct Authority) в Обединеното кралство относно Директивата за услугите по сигурността на платежни услуги и трансфери. FCA номер на Опал Трансфер:  533677.

Регистрирана в ICO

Opal Transfer LTD е регистрирана в ICO (Information Commissioner's Office). ICO е независим орган, чиято цел е да наблюдава правата върху данните и информацията. Можете да посетите сайта на ICO (http://www.ico.org.uk) и да научите повече относно дейностите и съхраняването на информация на ICO или да намерите информация за Опал Трансфер LTD в тяхната база данни. Нашия номер в ICO сайта е Z1993210.

Увеличен SSL Сертификат

Забелязали ли сте, малък образ на катинар в адресното поле на браузъра, когато посещавате уебсайта на Опал Трансфер? Тази иконка потвърждава, че вашите данни са кодирани на нашия сайт използвайки SSL протокол, правейки ги обезопасени и анонимни. Професионална фирма е била наета, за да осигурява безопасността на вашите данни.  

Регистрирана с HMRC съгласно регламентите за изпирането на пари 2007

Най-големия приоритет на Опал Трансфер е безопасността на парите на нашите клиенти и препятстване на пране на пари. Поради това ние искаме от нашите клиенти информация, за да предотвратим финансови престъпления. По тази причина сме регистрирани с HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs) в съответствие с наредбата срещу прането на пари. За да ни намерите в базата данни на HMRC, въведете нашия регистрационен номер:  XRML00000109447.