Zákaznícka služba:
+44 20 7022 0995 (EN)
:menu_label

Pridať doklady

Prevody peňazí sú po celom svete starostlivo sledované a regulované. Aby sme zabránili praniu špinavých peňazí alebo iným ilegálnym transakciám, Opal Transfer uplatňuje preventívne postupy v súlade s pravidlami HMRC a FCA. Z tohto dôvodu Vás niekedy môžeme požiadať, aby ste nám poslali alebo nahrali z tejto stránky kópiu Vášho občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, dokladu o trvalom bydlisku alebo doklad o zdroji príjmov. Tu nájdete všetky informácie o tom ako, kedy a aké dokumenty sú potrebné zaslať. Prosím, pozorne si ich prečítajte.

 

 

 

Požiadavky
Oskenovať alebo odfotiť

Toto je jeden z najjednoduchších spôsobov ako vytvoriť kópiu dokladov. Jedinou podmienkou je, aby ste mali dobrú kvalitu obrázkov. Vaša fotografia by mala byť zaostrená a jasná. Prosím, uistite sa, že nie sú vidieť žiadne tiene ani prekážky.

Obe strany Vášho dokladu totožnosti

Ak si zvolíte oskenovať Váš občiansky preukaz, uistite sa, že nám pošlete obrázok oboch strán. Je dôležité aby boli zahrnuté všetky informácie a nič nebolo vynechané; napríklad neofotením konca stránky dokumentu, ak je v tejto časti uvedené sériové alebo identifikačné číslo dokladu.

Kópia Vášho cestovného pasu

Ak nám chcete zaslať kópiu Vášho pasu, naskenujte obidve vnútorné strany, ktoré obsahujú identifikačné údaje. Pamätajte si, že vysoko kvalitné, jasné fotografie bez akýchkoľvek prekážok sú schválené oveľa rýchlejšie.

 

Požadované doklady

Doklad
totožnosti

 • Kópia cestovného pasu
 • Kópia občianskeho preukazu
 • Kópia britského vodičského preukazu

DOKLAD
O ADRESE

 • Výpis z bankového účtu
 • Faktúra za elektrinu, plyn, vodu, pevnú telefónnu linku, za služby (miestna daň)
 • Kópia britského vodičského preukazu (ak ste ju nepoužili ako doklad totožnosti)
 • Nájomná zmluva
 • Výpis z bankového úveru
 • Poistenie domácnosti, auta alebo životné poistenie

DOKLAD
O PRÍJME

 • Výpis z účtu s pravidelným príjmom ako je mzda, štipendium alebo iný príjem
 • Výpis z účtu s jednorázovým vysokým vkladom ako je prevod z predaja domu, auta či iného vlastníctva, poistka, pôžička, dedičstvo, atď.
 • Výpis zo sporiaceho účtu s pravidelným alebo jednorázovým príjmom
 • Spolu s bankovým výpisom, Vám odporúčame nám zaslať originálny doklad o zdroji príjmov, ktoré môžu byť vaše mzdy (výplatné pásky), faktúry, predajná zmluva, atď.
pri posielaní do 
£800
prvý krát
pri posielaní do 
£5000
počas 90 dní

pri posielaní do 
£10 000
počas 90 dní

pri posielaní nad 
£10 000
 počas 90 dní

Dôležitá poznámka: Opal Transfer si vyhradzuje právo vyžiadať ďalšiu dokumentáciu. Doklad potvrdzujúci Vašu adresu, nemôže byť starší ako tri mesiace odo dňa nahratia súboru a tiež nemôže byť získaný prostredníctvom internetu. Ak máte akýkoľvek dotaz ohľadom našich požiadaviek o dokumentoch, prosím zavolajte na našu Zákaznícku službu pre objasnenie. Vaše osobné údaje sú v bezpečí s Opal Transfer

Aplikujeme SSL technológiu na spracovanie údajov, ktorá zabezpečuje kompletnú dôvernosť. Okrem toho, sme registrovaní u britského Úradu informačného komisára (UK Information Commissioner 's Office - ICO). Tento orgán dohliada na nakladanie s informáciami verejných služieb. Registračné číslo Opal Transfer Ltd je: Z1993210.